"Zlatni javor" za J.P.DEP-OT

zlatni-javor-za-j-p-dep-ot-4Na Jahorina film festivalu, Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, turizma i ekologije, održanom od 14. do 18. septembra 2016.god. dodijeljene su i nagrade za najbolje ekološke projekte u BiH za 2016.godinu.

Od 10 nominovanih projekata, komisija u sastavu akademik Ljubomir Berberović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske Srđan Todorović i  direktor Fonda za zaštitu okoliša federacije BiH/FBiH/ Fuad Čibukčić, odabrala je osam najboljih.

Jedan od odabranih i nagrađenih projekata je i „Nabavka opreme za zbrinjavanje i razdvajanje ambalažnog otpada na regionalnoj deponiji Ramići“ J.P.“DEP-OT“-a. Za ovaj projekat preduzeću je 16. septembra, u Sarajevu, u okviru festivalskog programa uručeno priznanje „Zlatni javor“. Dodijeljenim priznanjem i izborom ovog projekta kao jednog od osam najboljih u BiH, potvrđena su i priznata nastojanja J.P.DEP-OT-a da se gradi i stvara kao preduzeće sa ekološkim predzankom, sa stalnim ciljem minimizacije negativnih uticaja otpada na životnu sredinu.