Završeno uzorkovanje vode na deponiji

U skladu sa propisanim zakonskim obavezama, na deponiji je realizovano uzorkovanje voda. Uzorkovane su vode potoka Glogovac, te procjedne deponijske vode, prije i poslije tretmana uređajem na bazi reverzne osmoze.

Uzorkovane su i podzemne vode iz pijezometara na deponiji, te je utvrđivan i mjeren i nivo vode u pijezometrima.

Uzorkovanje i analizu voda na regionalnoj deponiji u Ramićima vrši „SISTEM QUALITA,S“ d.o.o. Pale.