Završena redovna jesenja deratizacija

Na regionalnoj deponiji u Ramićima, dana 17.10.2017.godine, izvršena je redovna jesenja deratizacija.
Deratizacijom su obuhvaćeni objekti na deponiji i otvorene površine: upravna zgrada, skladište tehničkog materijala, skladište goriva, prostor vage, praonice, garaže kao i plato za prijem otpada i prostor oko azila.
Tretirana je površina od ukupno 12 000 m 2 . Usluge deratizacije je vršilo Preduzeće za sanitarno – ekološku zaštitu „EKO-Bel“d.o.o. Laktaši – Trn.