Završen redovni monitoring vode na deponiji

Dana 28.12.2017.godine, na regionalnoj deponiji je izvršeno uzorkovanje procjednih i podzemnih voda. Uzorkovanje i analizu voda je u kalendarskoj 2017. godini vršio „Institut za vode“d.o.o. Bijeljina, a uzorkovane su vode iz postrojenja za prečišćavanje, vode potoka Glogovac, kao i voda iz tri pijezometra.

Redovnim monitoringom vode na deponiji je vršena kontrola njihovog kvaliteta, utvrđivanja ukupnog opterećenja otpadnih voda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS-a) kao i utvrđivanje efikasnosti rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.