Započeli radovi na izgradnji hale za razdvajanje ambalažnog otpada

U septembru su započeli su radovi na izgradnji hale za razdvajanje ambalažnog otpada.
Hala će imati funkciju prijema odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, sortiranja i baliranja materijala kao i otpreme sortiranog materijala, prema definisanom tehnološkom postupku.
Na ovaj način će se značajno povećati efikasnost rada na deponiji, ali i sačuvati postojeći raspoloživi prostor na samoj radnoj površini predviđen za odlaganje otpada.
Cijena ugovorenih radova iznosi 399 729.88 KM, a dio sredstava za izgradnju hale odobren je i dodijeljen od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, sa kojim J.P.“DEP- OT“ ima odličnu višegodišnju saradnju.
Radove izvodi konzorcij „TEKTON“d.o.o. Banja Luka, „Građenje Đurić“ d.o.o. Banja Luka i „TERMO- KLIMA“ d.o.o. Laktaši.
Više o radovima na izgradnji hale možete pogledati u Galeriji.