Uveden standard ISO 14001

JP ”DEP-OT” d.o.o. Banja Luka, u svoje poslovanje, pored sisteme upravljanja kvalitetom ISO 9001, uvelo je i upravljanje zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 14001.

Provjerom od strane Sertifikacionog tijela, TUV SUD Management Service GmbH iz Minhena, potvrđeno je da JP ”DEP-OT” d.o.o., za oblast pružanja usluga odlaganja čvrstog otpada, ispunjava zahtjeve prema standardu ISO 14001:2015.