Uopšteno o otpadu

Još od najranijih perioda ljudske civilizacije prisutna je pojava nastanka čvrstih otpadaka, koji su direktan proizvod čovjekovog življenja i rada, bez obzira da li on egzistira individualno ili u okviru seoskog, odnosno gradskog područja. Stvaranje otpadnih materija obuhvata one aktivnosti prilikom kojih materije dolaze u takvo stanje da više nemaju upotrebnu vrijednost te se bacaju ili se sakupljaju radi odlaganja. Danas, u prosječno razvijenom području, nastane po stanovniku na dan 1 kg čvrstih otpadaka, a u nekim razvijenim zemljama su te količine daleko veće.

S promjenama načina života, odnosno standarda, dolazi i do značajnih promjena karakteristika otpada, tj. njegovih količina i sastava. Na količinu i sastav otpada, pored demografskih, sezonskih i geografskih faktora, bitan uticaj imaju i ekonomska moć stanovništva, potrošnja komercijalnih  pr oizvoda, zakonske odredbe iz oblasti upravljanja otpadom, itd.

Prema svom sastavu komunalni otpad spada u najsloženije heterogene sisteme koji sadrže razne tipove otpadnih supstancija organskog ili neorganskog porijekla.

Vrsta i sadržaj otpadnih supstancija umnogome zavisi od podneblja, stila života i standarda stanovništva.

Otpad nije smeće, nego je mješavina neodgovorno odbačenih često i dragocjenih otpadnih materija, koje se mogu savremenim tehnikama potpuno iskoristiti. Otpad je problem savremene civilizacije i središnji problem zaštite životne sredine.

ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Otpad koji se nije mogao izbjeći, potrebno je odvojeno prikupljati (po vrstama) na mjestu njegovog nastanka radi:

 • izdvajanja korisnog otpada (papir, staklo, karton, biootpad, plastika i dr.) s ciljem recikliranja, odnosno ponovne upotrebe i
 • izdvajanje opasnog otpada (ulja, baterija, lijekova, hemikalija i dr.) s ciljem detoksikacije i recikliranja.

Odvojenim se prikupljanjem i recikliranjem otpada:

 • izbjegavanje odlaganje otpada,
 • iskoriste sirovine za dobijanje novih proizvoda,
 • smanjuje onečišćenje životne sredine,
 • štedi novac.

Reciklaža otpada je proces ponovne obrade otpada u proizvodnom procesu, uključujući i organsko recikliranje (kompostiranje), ali ne i korištenje otpada u energetske svrhe (spaljivanje).
U okviru pilot projekta grada Banje Luke od 2005. god. započelo se sa postavljanjem kontejnera za odvojeno prikupljanje  PET, papira, metala i stakla.

PAPIR se odlaže u PLAVE kontejnere i to sljedeće:

 • novine, časopisi, katalozi,
 • bilježnice, udžbenici, slikovnice,
 • kancelarijski papir, papirne vrećice,
 • karton, kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.), valovite ljepenke.

U plave kontejnere ne smijemo odlagati:

 • indigo pair, fotografije i foto papir,
 • zauljeni  i prljavi papir,
 • višeslojnu ambalažu (ambalaža za mlijeko i napitke),
 • pelene.

STAKLO  se odlaže u ZELENE kontejnere i to sljedeće vrste stakla:

 • staklene flaše i tegle svih boja (ispražnjene ali ne moraju biti isprane od napitaka, ali je potrebno skinuti čep i metalnu ogrlicu).

U zelene kontejnere se ne smije odlagati:

 • prozorsko staklo,
 • automobilsko staklo,
 • optičko staklo,
 • armirano staklo,
 • laboratorijsko staklo,
 • staklena vuna,
 • sijalice i fluorescentne svjetiljke,
 • porculanski i keramički predmeti.

PET  se odlaže u ŽUTE  kontejnere i to:

 • PET boce od napitaka (npr. Coca Cola, Fanta, Knjaz Miloš, i sl., boce od ulja i deterdženata sa sledećim oznakama na ambalaži). Prije odlaganja skinuti plastični čep sa boce.

U žute kontejnere se ne odlaže:

 • PS čašice od pića ili od jogurta,
 • pjenasti PS (stiropor),
 • bezbojna čista folija od PE-LD,
 • ostale vrste plastike ili mješane plastike.

METAL se odlaže u SIVI kontejner, tj. Al limenke od pića.

U sivi kontejner se ne odlaže:

 • ostali metalni predmeti kao što su ispražnjene konzerve, metalne tube, alat, žicu, metalnu cjevovodnu armaturu, čelične trake, metalne zatvarače itd., kao ni doze ili spej doze od boja i lakova.