Učešće na seminaru “Principi upravljanja deponijskim gasom na regionalnim deponijama u BiH“

U Banjoj Luci je 5.12.2017 održan jednodevni seminar na temu „Principi upravljanja deponijskim gasom na regionalnim deponijama u BiH“. Seminar je organizovala Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom – BASWA, uz podršku Svjetske banke i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – SIDA u okviru projekta “Building-Long Term Sustainability for Integrated Solid Waste Management in Bosnia and Herzegovina” .
Jutarnja sesija je bila teoretska i razmotrila je  osnovne pojmove  „zašto“ i „kako“ vezano za sakupljanje deponijskog gasa, a koja se odnose na projektovanje i operativni rad, bezbjednosti, različite sisteme koji se koriste, kao i mogućnosti vezane za pretvaranja deponijskog gasa u energiju, rad sistema, monitoring, optimizacija sistema i usaglašenost za važećom regulativom. Ovu sesiju je vodio konsultant Svjetske banke, dr. Ali Abedini.
Popodnevna sesija je održana na Regionalnoj deponiji u Ramićima, gdje su predstavnici JP”DEP- OT”d.o.o. pokazali praktičan primjer rada sistema za sakupljanje I tretman deponijskog gasa. Seminaru su prisustvovali predstavnici regionalnih deponija: JP“DEP-OT“ Regionalna deponija Banja Luka, JKP ”Komunalac” Tuzla, KJKP”Rad” Sarajevo, RD Mošćanica Zenica, JP “Regionalna deponija”Zvornik, JP”EKO-DEP” Bijeljina, JP“Komus” Gračanica, JP”Komunalac” Odžak, AD”Komunalne usluge” Prijedor, JP”Deponija” Mostar, kao I brojni predstavnici komunalnih preduzeća iz BiH koja se bave sakupljanjem i zbrinjavanjem  komunalnog otpada.

Vidi galeriju