Učešće na RENEXPO 2018

Međunarodni sajam energetike, voda i životne sredine, RENEXPO BiH, održan je u Sarajevu, 24. i 25.oktobra. Sajam je okupio je više od 50 izlagača iz 20 zemalja, a bavio se temama obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, upravljanja vodama i zaštitom životne sredine.

Tokom sajma su održavane i konferencije, gdje je jedna od tema bila i upravljanje otpadom u BiH – energija iz otpada.

Na sajmu su učestvovali i predstavnici J.P.DEP-OT.