Učešće na raspravi o prednacrtu Zakona o biocidima

Privredna komora Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizovali su raspravu o Prednacrtu zakona o biocidima. Rasprava je održana 10. oktobra 2018.godine u prostorijama Privredne komore RS.

Prednacrt novog Zakona o biocidima rezultat je rada Radne grupe i predstavlja verziju propisa koji je u ranoj fazi izrade i koji je još uvijek podložan korekcijama, zbog čega su pozvana privredna društva i potrošači da se uključe u raspravu o propisu i na taj način doprinesu kreiranju najprihvatljivijeg zakonskog rješenja, kako za proizvođače i druge privredne subjekte, tako i za potrošače.

U raspravi su učestvovali i predstavnici J.P.DEP-OT.