Učešće radnika J.P. „DEP-OT“ u borbi protiv korone

U proteklom periodu, pored same vakcinacije, radnici J.P. DEP-OT daju aktivan doprinos radeći na vakcinalnom punktu u hali „Banjalučkog velesajma“. U skladu sa pozivom, upućenim od strane Grada Banja Luka, naši radnici su se u protekla dva mjeseca uključili kao tehnička podrška medicinskom osoblju na punktu.

Radnici su raspoređeni u dvije radne smjene, od ponedjeljka do subote. J.P. „DEP-OT“ od svog formiranja, a naročito proteklu deceniju, nastoji djelovati kao društveno odgovorno preduzeće, tako da je ovo samo jedna u nizu takvih aktivnosti. U narednom periodu u planu su i brojne aktivnosti na podizanju svijesti građana o pravilnom zbrinjavanju otpada koje imaju za cilj očuvanje i zaštitu, kako našeg grada tako i same regije.