Učešće na obuci u Zenici

U periodu od 14. do 17. maja 2018.godine, u Zenici, održana je obuka u okviru projekta „Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta i jačanje institucija u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“ na kojoj su učestvovali i predstavnici J.P.“DEP-OT“-a. Tema obuke je nosila naziv Prikupljanje podataka, prognoze nastajanja otpada i planiranje upravljanja čvrstim otpadom.

Realizaciju projekta vrši međunarodni konzorcijum kojeg čine dvije kompanije: COWI iz Danske i LDK Consultants iz Grčke.

Učesnici na obuci su imali priliku, između ostalog, upoznati se sa NALAS alatom za informacioni sistem upravljanja otpadom i njegovim korištenjem u oblasti kategorizacije otpada, posjetili su regionalnu deponiju Mošćanica, te su se kroz radionice upoznali sa pojedinim metodama prikupljanja podataka o otpadu primjenom informacionih sistema upravljanja otpadom, prognozama nastajanja otpada, načinima Izvještavanja o otpadu prema EU kao i očekivanim ciljevima EU za otpad.

Obuku je vodio Simon Graasboll, predstavnik kompanije COWI iz Danske.