Učešće na Savjetovanju hemičara, tehnologa i ekologa RS

U Tesliću je 18.11. 2016.godine održano XI savjetovanju hemičara, tehnologa i ekologa RS. Na tom savjetovanju ispred JP „DEP-OT“-a su prezentovana dva naučna rada:

  • Analiza tokova materijala (MFA/SFA) kao alat u procesu donošenja odluka u upravljanju otpadom,
  • Analiza percepcije neprijatnih mirisa sa banjalučke deponije.

Cilj učešća na ovoj konferenciji je upoznavanje naučne i stručne javnosti o unapređenju upravljanja otpadom u banjalučkoj regiji te promovisanje drugih analitičkih alata koji se mogu koristit u procesu donošenja odluka u sistemu upravljnaja otpadom.