UČEŠĆE NA PANEL DISKUSIJI

Dana 27.03.2017. godine predstavnici J.P. “DEP-OT” d.o.o. učestvovali su na panel diskusiji u Banjoj Luci,  koju je organizovao projekt “Javno Privatno Partnerstvo” .

Ovaj projekt je započeo sa implementacijom  26.05.2016. godine i period trajanja mu je 18 mjeseci. Cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnih sistema javnog privatnog partnerstva u BiH u skladu sa evropskim zakonodavstvom, evropskim standardima i najboljim evropskim praksama.