Učešće na okruglom stolu

Agencija za razvoj preduzeća Eda Banjaluka, kao vodeći partner, i Transparency International BiH implementiraju projekat „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini – TAPE“ koji finansira Kraljevina Holandija. Osnovni cilj projekta je razvoj, promocija i provođenje regulatornih i drugih promjena, kako bi se povećala transparentnost planiranja i rezultata poslovanja javnih preduzeća.

Jedna od aktivnosti u okviru navedenog projekta bila je i održavanje okruglog stola u Tesliću, dana 21.06.2017.god. na kojem se diskutovalo, između ostalog i o izvodu iz nacrta komparativne studije Transparentnost i odgovornost javnih preduzeća na području EU i Zapadnog Balkana – dijela koji se odnosi na BiH. Na okruglom stolu učestvovali su i predstavnici J.P.DEP-OT.