Učešće na Konferenciji  “Životna sredina ka Evropi – EnE17″

U Beogradu je 5. juna održana Trinaesta regionalna Konferencija “Životna sredina ka Evropi – EnE17″, koja je bila posvećena temi: Obrazovanje o klimatskim promenama za održivi razvoj. Konferenciju je organizovalo strukovno udruženje “Ambasadori održivog razvoja i životne sredine” i Privredna komora Srbije, uz podršku Programa UN za životnu sredinu.  Ovo je bila prilika da obrazovne institucije, organizacije, predstavnici privrede i pojedinci predstave svoja istraživanja i gledišta u vezi sa odabranom temom. Na Konferenciji su učestvovali i predstavnici J.P.DEP- OT-a.