Učešće na Konferenciji Upravljanje otpadom – 2016

U Beogradu je 28.11.2016.godine održana Konferencija Upravljanje otpadom – 2016 koja je bila posvećena uticaju otvaranja pregovaračkog Poglavlja 27 – životna sredina na obaveze subjekata upravljanja otpadom, pravcima razvoja zakonske regulative i primerima najbolje domaće i inostrane prakse. Na Konferenciji su učešće imali i predstavnici JP“DEP-OT“.

Send this to friend