Učešće na „Danima prakse“

Na poziv organizatora, Banja Luka College,  JP „DEP-OT“ je uzeo učešće na „Danima prakse“, održanim 28.11.2016.godine. Cilj ovog događaja  je bio  da omogući studentima da se upoznaju sa radom uspješnih kompanija.

Predstavnici JP“DEP-OT“ su tako, u prostorijama fakulteta, prisutne studente i profesore upoznali sa radom preuzeća, potenciran je značaj uključivanja šire javnosti sa ciljem poboljšanja sistema upravljanja otpadom od mjesta nastanka do konačnog zbrinjavanja na deponiji, čime bi bili stvoreni uslovi za razdvajanje otpada na mjestu nastanka i bile smanjene količine otpada koje se trajno odlaže na deponijama.

Nakon uvodnog izlaganja prikazan je film o radu regionalne deponije koji možete pogledati na našem sajtu, u Galeriji.