Učešće na Konferenciji i Seminaru u Tesliću

Tokom 2. i 3. novembra 2018.god. u Tesliću je održana Međunarodna naučna konferencija „XII Savjetovanje tehnologa, hemičara i ekologa Republike Srpske“ u organizaciji Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Tehničkog fakulteta iz Bora, Univerziteta u Beogradu.

U sklopu Konferencije održan je i Seminar iz oblasti upravljanja hemikalijama, na kojem su obrađivane teme koje se smatraju kontinuiranom edukacijom za savjetnike za hemikalije. Predstavnici J.P.DEP-OT su imali učešće na konferenciji i seminaru.