Učešće DEP-OT-a na “Danima Vrbasa”

Na Eko festivalu „Dani Vrbasa“, održanom 25. i 26. avgusta 2016.god. učestvovalo je i J.P.“DEP-OT“. Kao društveno odgovorna firma, sa ekološkim predznakom, DEP-OT je kao jedan od sponzora podržao program i bio dio ovogodišnjeg festivala.

Organizator festivala je neprofitabilna organizacija Green Vrbas – Zelena rijeka Vrbas, u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Banja Luka i Fondom za zaštitu životne sredine, a sam festival je bio popraćen brojnim sadržajima od ekoloških radionica za djecu do sportskih i kulturnih dešavanja čiji je cilj bio i promocija turističkih potencijala rijeke Vrbas i cijelog banjalučkog regiona.

J.P.“DEP-OT“ je prisutnima na festivalu premijerno prezentovalo 10-minutni film. Posjetioci su se tako upoznali sa redovnim aktivnostima na poslovima prijema i zbrinjavanja otpada, radom postrojenja za prečišćavanje procjednih deponijskih voda, sistema za prikupljanje deponijskih gasova i ostalim aktivnostima koje za cilj imaju minimizaciju negativnih uticaja deponije na životnu sredinu i zašititu voda, vazduha i zemljišta.

Na samoj manifestaciji otvaranja festivala, direktoru J.P.“DEP-OT“-a, Novi Grujiću, je uručena Zahvalnica za ovogodišnje učešće i podršku „Danima Vrbasa“.