Studijsko putovanje u Austriju

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta i jačanje institucija u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“ organizovano je, od 19. do 21. septembra,  studijsko putovanje u Austriju. Cilj putovanja je bio olakšati prenos tehnologija i razvoja poslovanja,  istražiti inovativne i nove pristupe putem razmjene najboljih praksi, uspješnih primjera i rješenja. Ovaj projekat je jedna od komponenti saradnje Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i Svjetske banke kojima se unapređuju dugoročne održive  aktivnosti na polju upravljanja čvrstim otpadom u BiH.

Učesnici studijskog putovanja su bili predstavnici opština, preduzeća koja prikupljaju otpad, rukovodioci  deponija, predstavnici odjela za upravljanje čvrstim otpadom u nadležnim kantonalnim, entitetskim i državnim ministarstvima i druge zainteresovane strane. Učešće su imali i predstavnici J.P.DEP-OT-a.

Tokom putovanja, učesnici su imali priliku posjetiti deponiju u Hartbergu i upoznati se sa dizajnom deponije, operativnim procedurama, tretmanom procjednih voda, operativnim troškovima kao i sa postrojenjem za sortiranje plastičnog otpada i reciklažom.

Više o studijskom putovanju možete pogledati u Galeriji.