Studijski obilazak postrojenja za upravljanje otpadom

Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom – BASWA, uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske sprovodi projekat „Transfer stečenih znanja u upravljanju ambalažni otpadom u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i drugim zemljama EU“.

U okviru ovog projekta, BASWA u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za upravljanje otpadom – ISWA, organizovala je studijski obilazak postrojenja za upravljanje otpadom u Beču. Studijski obilazak je održan 29. i 30. maja a učestvovali su i predstavnici J.P.DEP-OT- a. Cilj obilaska je bio da pruži učesnicima nova saznanja i bolji uvid u način funkcionisanja sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u zemljama EU u cjelini, uvid u načine organizacije i upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, te da pokaže mogućnosti i pravce za dalji razvoj ovog sistema, kako u oblasti sakupljanja, transporta i deponovanja otpada, tako i u oblasti recikliranja ambalažnog otpada.

U okviru obilaska organizovana je i posjeta postrojenju za spaljivanje otpada Pfaffenau.