Učešće na RENEXPO 2018

Međunarodni sajam energetike, voda i životne sredine, RENEXPO BiH, održan je u Sarajevu, 24. i 25.oktobra.

Učešće na raspravi o prednacrtu Zakona o biocidima

Privredna komora Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizovali su raspravu o Prednacrtu zakona o biocidima. Rasprava je održana 10. oktobra 2018.godine u prostorijama Privredne komore RS.

Održana obuka u okviru teme “Važnost regulatornih okolišnih i ekonomskih pokretača u psotizanju javnih ciljeva i ciljeva sektora”

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta i jačanje institucija u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“ organizovano je studijsko putovanje u Austriju.

Studijsko putovanje u Austriju

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta i jačanje institucija u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini“ organizovano je studijsko putovanje u Austriju.

Album deponija avgust 2018.god

Deponija, Avgust 2018.godina

Izvršena dezodorizacija i dezinsekcija na deponiji

Na deponiji su realizovane usluge dezodorizacije i dezinsekcije.

Deponija, juli 2018.godina

Deponija, juli 2018.godina

Održana sjednica Skupštine Preduzeća

Dana 28.06.2018.godine, održana je šezdeset i prva sjednica Skupštine J.P.“DEP-OT“-a.

Učešće na tehničkoj radionici u Zenici

U Zenici je, od 20. do 22. juna, održana tehnička radionica: Kurs za kvalifikovane operatere deponija Bosna i Hercegovina, na kojoj su učestvovali i predstavnici J.P.“DEP-OT“-a.
Radionicu je sponzorisala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a kreiralo i organizovalo osoblje Svjetske banke i Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom BiH (BASWA).

Deponija, juni 2018. godina

Nastavak izgradnje hale 9, maj 2018.godina

Send this to friend