Sprovedena anketa o kvaliteti usluga

Kontinuirano i mjerljivo poboljšanje kvaliteta usluga jedno je od važnih ciljeva J.P. DEP-OT. Stoga nam je od izuzetnog značaja mišljenje naših poslovnih partnera o kvaliteti, kako samih usluga, tako i uopšte saradnje sa našim Preduzećem.

Redovna godišnja anketa o zadovoljstvu korisnika, koju J.P. “DEP-OT” sprovodi u skladu sa međunarodnim ISO standardima, pokazuje da je u 2020. godini prosječna ocjena zadovoljstva korisnika 4,61 (na skali ocjena od 1 do 5).