Redovni radovi na prekrivanju otpada

Na deponiji su u toku redovni radovi na prekrivanju radne površine. Prekrivanje inertnim materijalom – zemljom, izvodi se na kraju radnog dana. 

Prekrivanjem se obezbjeđuje adekvatna kontrola deponijskih gasova, te samim tim i minimizacija neprijatnih mirisa na deponiji.

Postupak redovnog prekrivanja utiče na regulisanje i kontrolisanje brojnih procesa u samom tijelu deponije – od produkcije deponijskih gasova, smanjenja količine filtrata, sprječavanja kontakata glodara, ptica i insekata sa otpadom, smanjenja rizika od pojave požara do samog estetskog efekta radne površine i cjelokupne deponije.