Redovna dezinfekcija na deponiji

U skladu sa preporukama i odlukama nadležnih institucija Republike Srpske i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), na deponiji u Ramićima vrši se svakodnevno dezinfekcija radnih površina.

Svakodnevnom dezinfekcijom su obuhvaćeni kako ulazni dio sa portirnicom tako i kompletan prostor vage, upravna zgrada sa prostorom za boravak radnika, radionica i radne mašine.

Cilj ovih aktivnosti je pored, preventive i zaštite samih radnika J.P. DEP-OT-a, i zaštita svih stranaka i korisnika usluga koji ulaze u krug deponije.

Aktivnosti dezinfekcije će se, do daljnjeg, nastaviti vršiti svakodnevno.