Realizovano uzorkovanje vode na deponiji

U septembru, na deponiji u Ramićima, realizovano je redovno uzorkovanje voda. U skladu sa propisanim zakonskim obavezama, uzorkovane su vode potoka Glogovac, te procjedne deponijske vode, prije i poslije tretmana uređajem na bazi reverzne osmoze.

Izvršeno je i uzorkovanje podzemnih voda iz pijezometara na više lokacija na deponiji. Uzorkovanje i analizu voda na regionalnoj deponiji u Ramićima vrši „SISTEM QUALITAʼS“ d.o.o. Pale.