Realizovano uzorkovanje vode na deponiji

U junu, dana 15.06.2022.godine, na regionalnoj deponiji u Ramićima, realizovano je redovno uzorkovanje voda. U skladu sa propisanim zakonskim obavezama, uzorkovane su vode potoka Glogovac, kao i procjedne deponijske vode i to prije i poslije tretmana uređajem za prečišćavanje na bazi reverzne osmoze.

Izvršeno je i uzorkovanje podzemnih voda iz pijezometara na više lokacija na deponiji. Uzorkovanje i analizu voda na regionalnoj deponiji u Ramićima vrši Ispitna laboratorija „EURO-INSPEKT“ d.o.o. Osječani.