Realizovan redovan monitoring emisije gasova

Dana 02.08.2022.godine, na lokaciji regionalne deponije u Ramićima, Banja Luka, realizovane su redovne aktivnosti u okviru monitoringa emisije gasova, pri čemu je tokom 24 časa vršeno uzorkovanje i praćene potencijalne emisije gasova (CH4, CO2, O2, H2S, H2).

Mjerenja je izvršio JNU „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka, u zoni djelovanja deponije.

Navedena aktivnost je vršena u skladu sa Ekološkom dozvolom.