Realizovan monitoring voda

Na deponiji u Ramićima, u sklopu redovnog monitoringa voda, dana 28.09.2022.godine, izvršeno je uzorkovanje voda na deponiji.

U skladu sa propisanim zakonskim obavezama, uzorkovane su vode potoka Glogovac, procjedne deponijske vode prije i poslije tretmana uređajem za prečišćavanje na bazi reverzne osmoze, te je izvršeno uzorkovanje podzemnih voda iz pijezometara na više lokacija na deponiji.

Uzorkovanje i analize voda vrši „EURO – Inspekt“d.o.o. Osječani.