Prva faza sanacije

Prvom fazom sanacije starog dijela deponije obuhvaćeni su sljedeći radovi: pripremni radovi, radovi na iskopu, zemljani radovi i građevinski radovi.

Da bi se stvorio prostor za izgradnju sanitarne deponije i da bi se smanjile površine deponije koje nemaju zaptivenu podlogu, stari odloženi otpad je iskopan i premješten na prethodno pripremljene odjeljke, koji će se koristiti za odlaganje otpada dok se ne završi izgradnja prvog dijela područja proširenja.

Presjecanje kanjona i postavljanje cijevi za prikipljanje i odvođenje oborinskih i ocjednih voda

U ovoj fazi izvršeno je prosjecanje kanjona kroz stari dio otpada počev od područja istočne granične brane pa sve do prodručja za skladištenje procjedne vode na sredini lokacije deponije. Kroz iskopani kanjon položena je operativna saobraćajnica i cijevi za prikupljanje i odvođenje oborinskih voda. Sa obe strane kosina kanjona polažu se drenažne cijevi za prihvat i odvođenje filtrata iz tijela stare deponije do rezervoara za skladištenje filtrata i uređaja za tretman.

Postavljanje operativne saobraćajnice na deponiji

Iskopani otpad je ispitan od strane hemijskog stručnjaka, a obim inspekcije činila je vizuelna inspekcija i detekcija fizičkog sastava otpada iz uzoraka uzetih iz svakih 1000 m3 iskopanog otpada ili u slučaju promjene u otpadu.

Izvršeno je prekrivanje zemljom iskopanog i premještenog otpada. U toku prve faze izgrađena je brana na istočnom dijelu deponije kako bi se postiglo sledeće:

  • sprečavanje moguće erozije na istočnom dijelu deponije
  • preventiva nekontrolisanog iscjeđivanja procjedne vode iz istočne granične brane
  • poboljšanje geotehničke stabilnosti

Prekrivanje zemljom iskopanog i premještenog otpada

Prvi Projekat upravljanja čvrstim otpadom  je završen 30.06.2010.god., a DEP-OT je nastavio realizaciju započetih aktivnosti na sanaciji i izgradnji sanitarne deponije kroz Drugi Projekat upravljanja čvrstim otpadom.