Javna kampanja

12.03.2007. godine u Tanjugovom press centru održana je konferencija, kojom je i zvanično započela javna kampanja za podizanje svijesti o potrebi zaštite životne sredine putem poboljšanog upravljanja otpadom, koju je realizovao J.P.DEP-OT.

Konferenciji su pored novinara prisustvovali zvanični predstavnici Administrativne službe grada Banja Luka, ”Čistoća” a.d. Banja Luka i J.P.DEP-OT.

Osnovni cilj kampanje bio je, edukacija građana o potrebi odvojenog sakupljanja otpada, i sprečavanju nastanka divljih deponija, kao i informisanje građana o štetnom djelovanju divljih deponija na život i zdravlje ljudi.

Javna kampanja je obuhvata i produkciju koja se sastojala od:

  • Postera
  • Informativnog letka
  • TV spota
  • Bilboard-a i City Light plakata

U okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom“ za regiju Banja Luka realizovan je prvi dio programa edukacije u o

Programom su bile obuhvaćene osnovne škole opština Čelinac, Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Kneževo, Kotor Varoš i grada Banjaluke. Edukacija je počela sa osnovcima na području opštine Gradiška. Predavanja uz video prezentaciju je pratilo oko 70 učenika sedmih i osmih razreda. Nakon peredavanja prisutnim učenicima je podijeljen edukativni materijal.

U našoj galeriji možete da pogledate slike, promotivni materijal, te isječke iz novina koji su pratili ovu kampanju.