Potvrda uspješne implemetnacije ISO standarda

Kako je cilj našeg preduzeća stalno poboljšanje kvaliteta usluga koje pružamo, od izuzetnog značaja nam je mišljenje naših poslovnih partnera o kvaliteti, kako samih usluga tako i uopšte saradnje sa našim preduzećem.

Redovna godišnja anketa o zadovoljstvu korisnika usluge, koju je JP ”DEP-OT”  sprovelo u skladu sa međunarodnim ISO standardima, u 2019. godini pokazuje da je prosječna ocjena zadovoljstva korisnika 4,75 (na skali ocjena od 1 do 5).