Posjeta studenata Fakulteta zdravstvenih nauka

Studenti Panevropskog Univerziteta „Apeiron“; Fakulteta zdravstvenih nauka, Sanitarnog i Medicinsko – laboratorijskog inženjeringa sa dekanicom, prof. dr Ljiljanom Stojanović Bjelić 6. juna posjetili su objekat deponije.
Studenti su imali priliku da vide prijem i sanitarno-tehnološki proces odlaganja otpada, sistem za sakupljanje i tretman deponijskog gasa i procjednih voda.

Send this to friend