Posjeta slovenačkih predstavnika firme Kolektor

Dana 04.04.2018.god. J.P.DEP-OT su posjetili slovenački predstavnici firme Kolektor. Riječ je o renomiranoj firmi koja se bavi razvojem sistema za upravljanje procesima za različite industrije (procesnu, proizvodnu), elektroinženjeringom, tehnološkim rješenjima za pripremu i čišćenje voda i vazduha i sl.

Ova posjeta je rezultat prošlogodišnje studijske posjete Sloveniji i ostvarenih poslovnih kontakata tokom sastanka u Privrednoj komori u Ljubljani.

Tokom posjete DEP-OT- u, na održanom sastanku se razgovaralo o mogućnostima poboljšanja procesa pripreme procjednih voda sa deponije za tretman na postrojenju za prečišćavanje vode na bazi reverzne osmoze. Nakon sastanka predstavnici Kolektora su posjetili deponiju, sistem za prikupljanje procjednih voda i sam uređaj za prečišćavanje, nakon čega su uzeti uzorci vode za analizu. Na osnovu dobijenih rezultata biće predložena moguća tehnička rješenja pripreme procjeda sa ciljem smanjenja suspendovanih materija, neprijatnih mirisa i sl.