Učešće na Konferenciji Upravljanje otpadom - 2016

Dana 22.11.2016. godine deponiju je posjetila delegacija Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša  Kantona Sarajevo,  Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Građevinskog fakulteta  Sarajevo i KJKP Rad Sarajevo. Delegaciju je predvodio ministar Čedomir  Lukić.

Cilj posjete je bio obilazak uređaja za prečišćavanje procjednih voda koje se nalazi na deponiji. Nakon obilaska uređaja, delegacija je obišla deponiju i upoznala se sa radom JP”DEP-OT”d.o.o.