Posjeta predstavnika Opštine Berane

Predstavnici Opštine Berane, na čelu sa predsjednikom Skupštine Opštine Berane, Novicom Obradovićem, su 25.06.2019.godine bili u posjeti gradu Banjoj Luci. Ujedno su posjetili i J.P. DEP-OT i tom prilikom obišli regionalnu deponiju u Ramićima.

Ova posjeta je bila prilika da se razmijene mišljenja i da se gosti iz Berana upoznaju sa tehnologijom deponovanja koja se primjenjuje na regionalnoj deponiji kao i sa do sad ostvarenim projektima i sa pozitivnih primjerima iz prakse.

Tokom obilaska, predstavnici Opštine Berane su imali prilike obići i upoznati se sa radom uređaja za prečišćavanje procjednih voda na bazi reverzne osmoze, sistemom za degasifikaciju, postrojenjem za spaljivanje deponijskog gasa, sistemom prijema i tretmana otpada, halom sa opremom za baliranje PET i papirne ambalaže i sl.