Održana obuka u okviru teme “Važnost regulatornih okolišnih i ekonomskih pokretača u psotizanju javnih ciljeva i ciljeva sektora”

U Banjaluci je tokom 1. i 2. oktobra realizovan treći modul obuke u okviru teme pod nazivom “Važnost regulatornih okolišnih i ekonomskih pokretača u postizanju javnih ciljeva i ciljeva sektora. Obuka je rezultat saradnje Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i Svjetske banke (SB), u okviru Programa izgradnje kapaciteta u oblasti upravljanja otpadom (u organizaciji COWI / LDK), koji je podijeljen na osam različitih modula obuke.

Na obuci, koja se sastojala od predavanja i radionica, bilo je riječi o institucionalnom uređenju na državnom i entiteskom nivou, jačanju institucija, ekonomskim pokretačima i aktivnostima u sektoru upravljanja otpadom, kao i o primjerima pozitivne prakse sa interaktivnim radom po grupama. Govorilo se i o Arhunskoj konvenciji, ulozi javnosti i interesnih grupa u donošenju važnih odluka vezanih za upravljanje otpadom, načinima izbora lokacija za deponije, simuliranja ponašanja interesnih grupa kod otvaranja novih deponija, očekivanja javnosti i sl.

Pored predstavnika J.P.DEP-OT-a, na obuci su učestvovali predstavnici resornih ministarstava i javnih preduzeća koja se bave sakupljanjem i zbrinjavanjem čvrstog komunalnog otpada iz Republike Srpske, federacije BiH i distrikta Brčko.