Održana nova radionica

Dana 24.11.2017.god. u J.P.DEP-OT- u je održana nova radionica na temu: Izrada godišnjeg izvještaja o poslovanju preduzeća. Radionica je dio Projekta Transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Tokom radionice izvršen je osvrt na ciljeve projekta, analiza pravnog okvira rada javnih preduzeća i procesa izrade godišnjeg izvještaja o poslovanju u javnim preduzećima, kao i identifikovanje relevantnih podataka za izradu godišnjeg izvještaja o poslovanju (relevantnih za korisnike usluga), te definisanje sadržaja izvještaja.Radionicu su vodile Slobodanka Dukić i Brankica Radulović iz Agencije za razvoj preduzeća Eda Banja Luka.