Održan sastanak sa predstavnicima Hidroinženjeringa

U četvrtak, 05.04.2018.god. J.P.DEP-OT su posjetili predstavnici slovenačke firme Hidroinženjering. Ova firma radi na području izvođenja radova, savjetovanja i nadzora u oblasti pripreme i dobavljanja pitke vode, pročišćavanja otpadnih voda, infrastrukturnih i hidrotehničkih objekata i tretiranja otpada.

Sama posjeta predstavnika Hidroinženjeringa je rezultat uspješnih poslovnih razgovora ostvarenih tokom prošlogodišnje studijske posjete Sloveniji i sastanaka održanih u Privrednoj komori u Ljubljani. Studijska posjeta je realizovana u okviru Programa resursne efikasnosti i čistije proizvodnje (RECP) Bosna i Hercegovina. Osnovna svrha putovanja je bilo istraživanje novih pristupa RECP-u upoznavanjem sa uspješno realizovanim praktičnim rješenjima – uspješnim primjerima koji bi se mogli primjeniti i u BiH.

Hidroinženjering je firma koja je radila idejnu studiju, idejne projekte i pripremu tenderske dokumentacije za Regionalni centar za upravljanje otpadom u Ljubljani, a sada imaju nadzor izgradnje na području tehnologije. Preduzeće je, u BiH, trenutno angažovano na projektu sanacije bujica u Topčić Polju, Zenica, a potpisan je i ugovor za izgradnju sortirne linije u Donjem Vakufu (3 t/h).

Na sastanku održanom prilikom posjete DEP-OT- u razgovaralo se o mogućnostima poslovne saradnje na izradi projekta za novu sanitarnu kasetu na deponiji u Ramićima. Novom sanitarnom kasetom, koja bi kao i već sagrađena kaseta na deponiji, bila urađena po najvišim EU standardima, bilo bi obezbjeđeno bezbjedno i kontrolisano odlaganje otpada, ali sam posao izrade biće izuzetno složen i zahtijevaće velika novčana sredstva.

Kako se radi o ozbiljnom projektu koji će dugoročno uticati na organizaciju rada na deponiji, organizaciju samog sistema upravljanja otpadom u banjalučkoj regiji, ali prije svega na kvalitet života građana i zaštitu životne sredine, očekuje se u daljim pregovorima i aktivno učešće osnivača J.P.DEP-OT- a, a prije svega Grada Banja Luka , kao većinskog vlasnika preduzeća.