Obilježavanje Svjetskog dana zaštite životne sredine na deponiji

I pored činjenice da je deponija u Ramićima objekat specifične namjene, velika pažnja se posvećuje zaštiti životne sredine, naročito kroz aktivnosti na formiranju, održavanju i uređenju zelenih površina. Tako je na površini od 29 hektara, čitavom dužinom ograde, posađeno više stotina sadnica drveća, a na ulaznom dijelu deponije je formirano više zelenih ostrva. Posebna pažnja se posvećuje cvijeću – redovno se održava više desetina sadnica različitih vrsta ruža, a na oko 3 hektara formirane su parkovske, zelene površine.

Ove godine je međunarodni Dan zaštite životne sredine, 5. juni, bio dobar povod da se posade nove sadnice čempresa i paulovnije, kao i nove sadnice različitih vrsta cvijeća na ulaznom dijelu deponije.

Na ovaj način je J.P.“DEP-OT“ kao i ranije, obilježio ovaj važan ekološki datum, ali u skladu sa cjelokupnom situacijom, znatno skromnije nego proteklih godina.