Usluge

Osnovna djelatnost deponije Ramići je odlaganje – trajno zbrinjavanje otpada. Otpad na deponiju dovoze komunalna preduzeća, te pravna i fizička lica. Pravna i fizička lica mogu otpad da dovezu svakim radnim danom u vremenu od 7 do 19 sati.

U toku proljetnog čišćenja, građani su slobodni da dovoze otpad na deponiju nastao od čišćenja vrtova, bašti i sl.