Posjete deponiji

J.P.“DEP-OT“ često organizuje posjete na deponiji pojedinaca i grupa zainteresovanih za naše poslovanje. Korist od organizovanja ovih posjeta je višestruka, bitna odlika je javnost u radu preduzeća, edukaciji građana, saradnja sa različitim institucijama, razmjena iskustva, dobijanje mišljenja drugih o našem radu i sl. Najčešći posjetioci deponije su učenici osnovnih i srednjih škola, te studenti koji u svom programu imaju predmete koji su u vezi sa zaštitom i unapređenjem životne sredine, kao i predstavnici gradskih i opštinskih vlasti.

Posjeta studenata regionalnoj deponiji u Ramićima

Rezultati ovih posjeta su višestruki: promjena imidža preduzeća koje svojim radom doprinosi opštem dobru zajednice u kojem obavlja svoju djelatnost, edukacija stanovništva o otpadu i tretmanu otpada, razmjena teorije i prakse i sl.

Posjeta odbornika grada Banje Luke regionalnoj deponiji u Ramićima

Grupe ili lica koja žele da posjete J.P.“DEP-OT“ mogu da se jave i posjeta će biti upriličena na naše zadovoljstvo i radost.