Deponija i njeni dijelovi

Deponovanje je najjednostavniji, najraireniji i najstariji na?in zbrinjavanja otpada. Deponija je specifi?an gra?evinski objekat putem kojeg se na kontrolisan na?in vri odlaganje ?vrstog komunalnog otpada.

Deponija ?vrstog otpada ima svoje:

tijelo sadri sabijeni ?vrsti otpad,
podloga vodonepropusno tlo, bilo u prirodnom stanju ili ostvareno na vjeta?ki na?in,
povrinu ure?ena zavrnim prekrivnim slojem i
prate?e sadraje.