Biološka razgradnja

Na sanitarnoj deponiji odvijaju se različiti procesi kratkoročnog i dugoročnog trajanja. Od kratkoročnih procesa biohemijske pojave imaju najveći uticaj na kvalitet filtrata kao i na proizvodnju deponijskih gasova koji bi u slučaju neadekvatnog odlaganja mogli bitno ugroziti životnu i radnu sredinu (eksplozije, požari, zagađivanje površinskih i podzemnih voda i zemljišta).

Biološka razgradnja organske supstance na deponiji odvija se u aerobnim ili anaerobnim uslovima. U površinskom dijelu deponije, na dubini do 3 m, ovi se procesi završavaju kroz 15 – 20 godina poslije prestanka deponovanja, odnosno izrade završne prekrivke. U dubljim slojevima ti procesi traju 50 – 100 godina.

Ukupan rezultat biološke razgradnje komunalnog otpada u deponiji je mineraliziranje organske supstance i nastanak emisije različitih zagađujućih pojava i proizvoda od čega posebno treba istaći:

•    filtrat – specifičan tamno smeđi fluid,
•    gasovi,
•    neznatne količine toplote,
•    slijeganje deponije, naročito u prvih pet godina,
•    neprijatni mirisi kao i emisija drugih zagađujućih supstanci.

Biološka razgradnja i mineralizacija otpada kao i pri tom nastale popratne pojave, ne čine neki problem vezan za zagađenje životne sredine ukoliko se preduzmu odgovarajuće mjere, kao što je striktno poštovanje principa tehnologije sanitarnog deponovanja i obezbjeđenje odgovarajućih uslova lokacije i njeno uređenje.

Različiti dijelovi deponije mogu biti u različitim fazama razlaganja otpada, što zavisi od starosti otpada.

Glavne faze razlaganja otpada u deponiji i razvoj deponijskih gasova u zavisnosti od starosti deponijskog materijala