Kratak pregled aktivnosti realizovanih na deponiji

U protekle tri godine, u J.P.“DEP-OT“ –u su realizovane brojne aktivnosti.

Realizovan je Projekat sanacije starog dijela deponije i nastavka izgradnje sanitarne ćelije. Projekat je realizovan kroz dva dijela: prvi dio je bio nastavak izgradnje sanitarne kasete, a drugi dio se sastojao od sanacije starog dijela deponije.

Drugi dio Projekta je podrazumijevao niz građevinskih radova – od navodnjavanja, prekrivanja, formiranja sloja za rekultivaciju do postavljanja sistema za degasifikaciju deponije. U okviru Projekta je nabavljeno i postrojenje za prečišćavanje procjednih deponijskih voda na bazi reverzne osmoze.

Realizacijom Projekta minimiziran je problem neprijatnih mirisa sa deponije i riješen je problem sanitarnog odlaganja otpada iz banjalučke regije za duži vremenski period.

U toku je pribavljanje i kompletiranje tehničke dokumentacije za izgradnju stanice za snabdijevanje gorivom motornih vozila sa nadzemnim rezervoarom – za vlastite potrebe (odobrenje za građenje). Instalirano je i automatsko postrojenje za pranje vozila. Da bi postrojenje bilo pušteno u rad, potrebna je upotrebna dozvola, na čijem se pribavljanju trenutno radi. Primjenom postrojenja, vozila koja dovoze otpad na izlasku iz deponije bi se prala, čime bi se spriječilo iznošenje nečistoća iz kruga deponije.

Izvršena je nabavka linije za razdvajanje otpada, a u toku je pribavljanje tehničke dokumentacije za izgradnju hale kojom bi se obezbijedio radni prostor za spomenutu liniju za razdvajanje otpada.

Obezbijeđena je nova meteo stanica za mjerenje mikroklimatskih parametara na samoj deponiji, čime je unaprijeđen postojeći program monitoringa uticaja deponije na životnu sredinu.