JAVNI POZIV za podnošenje prijava/ponuda za zbrinjavanje deponijskog gasa

Pozivaju se sva zainteresovana domaća ili strana pravna i/ili fizička lica koja obavljaju poslovnu djelatnost u svojstvu preduzetnika (u daljem tekstu: Ponuđač) da podnesu prijavu za učešće u postupku izbora partnera (u daljem tekstu: Partner) za zbrinjavanje deponijskpg gasa pd JP „DEP-OT“ d.o.o. Banja Luka na području regipoalne deponije u Ramićima (Banja Luka).

 

Preuzmite dokument o JAVNOM POZIVU na linku ispod:

dep-ot.com/Јавни-позив-депонијски-гас.pdf