Izvršeno uzorkovanje vode

U okviru redovnog i zakonom propisanog monitoringa voda, dana 12.02.2020.god., na regionalnoj deponiji je izvršeno prvo ovogodišnje uzorkovanje procjednih i podzemnih voda.

Uzorkovane su vode iz postrojenja za prečišćavanje, vode potoka Glogovac , kao i voda iz tri pijezometra. Redovnim monitoringom vode na deponiji je vršena kontrola njihovog kvaliteta, utvrđivanja ukupnog opterećenja otpadnih voda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS-a) kao i utvrđivanje efikasnosti rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Uzorkovanje i analizu voda vrši „EURO INSPEKT“d.o.o. Osječani.

Pored monitoringa voda, redovno je vršeno i 24-časovno mjerenje potencijalne emisije gasova, pokretnim ekološkim laboratorijem smještenim u zoni djelovanja, odnosno na lokaciji deponije.

Mjerene su emisije metana (CH4), ugljen dioksida (CO2), vodonik sulfida (H2S), kiseonika (O2) i vodonika (H2) kao i mikroklimatski parametri, a mjerenja je vršio JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske.