Izvršeno uzorkovanje i analiza sastava otpada i zemljišta

I ove godine, kao i prethodnih nekoliko, zahvaljujući sufinansiranju Fonda za zaštitu sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske, naše Preduzeće je uspjelo realizovati značajnu aktivnosti.

Na Regionalnoj deponiji u Ramićima izvršeno je uzorkovanje i analiza morfološkog sastava i hemijskih karakteristika čvrstog komunalnog otpada.  Analizu je izvela ovlaštena laboratorija ”EURO-INSPEKT” d.o.o. Osječani, Doboj. Podaci o sastavu otpada od izuzetnog su značaja za uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja komponenata komunalnog otpada, što je predviđeno Strategijom upravljanja otpadom.

Ujedno Na deponiji u Ramićima je, na više lokacija, izvršeno i uzorkovanje zemljišta. Uzorkovanje je prvi dio aktivnosti u okviru programa monitoringa geoloških karakteristika tla i zaštitnih slojeva. Navedeni monitoring  je dio redovnih aktivnosti propisanih ekološkom dozvolom.

Radove na uzorkovanju, analize i izrade izvještaja radi „Ibis Inženjering“d.o.o. Banja Luka.