Izvršeno mjerenje intenziteta ukupnog nivoa buke

Tokom 28.11.2017.god. na regionalnoj deponiji u Ramićima izvršeno je redovno godišnje mjerenje vanjske buke – mjerenje intenziteta ukupnog nivoa buke. Mjereni su 15-minutni ekvivalentni nivoi buke na 16 različitih lokacija prethodno definisanih na prostoru oko regionalne deponije – na visini od 1.5 m od nivoa terena i na udaljenosti najmanje 1.5 m od ograde sa vanjske strane parcele deponije. Mjerenja je vršio „Tehničko – ekološki zavod“ Banja Luka.